Podklady pro půjčky ručené nemovitostí! POSOUZENÍ PŮJČKY BEZ POPLATKŮ - DO 2 DNŮ !

Pro posouzení půjčky postačí kopie podkladů zaslat e-mailem. ( stv99@seznam.cz )

Na základě níže uvedených podkladů posoudíme možnost a požadovanou výši půjčky a osobně navštívíme nemovitost určenou k zástavě.

  • platný průkaz totožnosti (OP)
  • nabývací titul - kupní sml., darovací sml., dědické řízení, restituční rozh.soudu, kolaudační rozhodnutí, apod
  • výpis listu vlastnictví (LV), zastavované nemovitosti, z Katastrálního úřadu
  • pojistná smlouva na nemovitost
  • právnické osoby a podnikatelé - výpis z OR, živnostenský list

 

! UZAVŘENÍ PŮJČKY DO  7 PRACOVNÍCH DNŮ !

  • čerpání finančních prostředků : převodem na účet / v hotovosti

 

 


© 2009 pujckysnadno.cz | webdesign, CMS, SEO by AG TOP TIP | Odkazy | Loadtime: | 0,012672s